Astroloji ve Büyü

Antropolojik ve Felsefi Perspektiften
Astroloji ve Büyü
Eğitmen: Prof. Dr. Hakan Çörekçioğlu
5-12-19-26 Kasım 2019
Saat: 19.00-21.00

Bu atölyenin amacı büyü ve astroloji üzerine geleneksel inançların ama aynı zamanda bilimsel ön yargıların geçerliliğini tartışmak, daha da önemlisi felsefi antropoloji düzleminde hangi insani dinamiklerin ve ihtiyaçların büyüsel sistemlerin gelişmesinde etkili olduğunu incelemektir. Tarihsel görünümlerinde astroloji ve büyü insanın kaderini (geleceğini) öğrenme arzusu ile ona karşı koyma (geleceğinin hakimi olma) arzusu, doğayı anlama çabası (bilim yapma) ile ona hükmetme isteği (teknoloji) kesiştiği anda karşımıza çıkar. Bu açıdan astrolojik ve büyüsel düşüncede insanın, dolayısıyla felsefenin en kadim etik ve politik sorunlarını takip edebileceğimiz gibi modern bilimin karmaşık gelişme sürecini de izleyebiliriz. İlkel insanın hayatta kalmak için doğayla mücadelesiyle başlayan, Helenistik dönemin ağır politik koşulları altında insanın özgürlükten kaçma arzusuyla gelişen, Rönesans’ta paradoksal bir biçimde özgürleşmenin en temel aracı olarak kuramsallaştırılan, Aydınlanmada batıla indirgenen ve günümüzde mimetik yetiyi yeniden canlandırma çabalarında politik bir boyut kazanan büyüsel düşünce, bütün bu tarihsel görünümleriyle çok yönlü bir görünüm sunar. Bu açıdan  antropologların büyü teorileri kadar filozofların görüşlerini de incelemek,  astroloji ve büyüde  hangi insani motivasyonların iş başında olduğu anlamak konusunda ufuk açıcıdır.

  1. Hafta: Antropologların Büyü teorileri: İlkel insan ve mimetik yeti
  2. Hafta: Hellenistik Dönem ve Rönesans’ta astroloji ve büyü: Özgürlük problemi veya Bilimin karmaşık yolu
  3. Hafta : Aydınlanmadan Günümüze: Batılın Direnişi
  4. Benjamin’den Foucault’ya: Büyüsel düşünce ve İnsan
f

Prof. Dr.Hakan Çörekçioğlu Kimdir?
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde lisans eğitimini ve aynı bölümde, 1997 yılında Felsefe Tarihi Anabilim Dalında yüksek lisansını tamamlamıştır. Doktorasını 2004 yılında tamamlayan Hakan Çörekçioğlu, 2011 yılında doçent, 2017 yılında ise profesörlük unvanını almıştır.
Dokuz Eylül Üniversitesi Felsefe Bölümünde dersler vermektedir.

Çörekçioğlu’nun yayınlanmış kitapları:
Deleuze: Yaşamla İlişkisinde Felsefe ve Edebiyat (2017)
Modernite ve Ütopya: 1984 ve Mülksüzler Üzerinden (2015)
Kant Felsefesinin Politik Evreni (2015)
Rönasansın Doğası (2005)

 

Kayıt ve Bilgi için
Tel: 533 2506229
eposta: ymbymb@gmail.com
instagram: @yuksekoda
www.yuksekoda.org