Bilgeliğin Mührü: Spinoza Dersleri

Benedict de Spinoza (1632-1677)
Felsefe tarihinin en az yazıp en çok şey anlatan filozofu! 2002’de yazdığım Spinoza adlı kitabım Türkçede bir ilkti. Şimdi ne güzel ki sayısız telif var Spinoza hakkında dilimizde, hepsi birbirinden iyi. Dünyada da benzer bir şey oldu, şu son 20 sene içinde. Demek ki ethos Spinoza diyor veya zamanın ruhu Spinoza’yı gerektiriyor. Neden?
Çünkü Spinoza’nın felsefesi hem zihnimizi hem bedenimizi, hem içimizi hem dışımızı, hem gözümüzü hem gönlümüzü, hem evimizi hem dünyamızı, hem canlıyı hem cansızı … dikkate alan tam anlamıyla kapsamlı bir bakışa sahiptir ve bu bakışı dikkatli okuruna öğretme kudretindedir. Zamanımız ayrı düşme zamanı! Spinoza’nın felsefesi ise kavuşturur ve karşılaştırır. Bu kavuşturma aynı potada eritme anlamında bir birleştirme değildir, bir ilişkilendirmedir, bir karşılaştırıp sohbet ettirmedir. Tıpkı felsefe gibi! Evet belki de tam bu yüzden Hegel’e göre “ya Spinozacısınızdır ya da felsefeci değilsinizdir.” Belki de bu yüzden Deleuze’e göre “Spinoza filozofların prensidir.”
Yüksek Oda’da bir Spinoza sarhoşu ile karşılaşmaya var mısınız?

Bilgeliğin mührü : Spinoza
1.Ders: Felsefe ve felsefe tarihine kısa bir bakış
2.Ders: Spinoza’nın hayatı ve eserleri
3. Ders: Spinoza’nın Tanrı anlayışı ve bizim anlayışsızlığımız
4. Ders: Zihin ve beden ilişkisi
5. Ders: Tutkular ve eyleme gücümüz
6. Ders: İfade özgürlüğü ve demokrasi
Salı ve Perşembe (13,15,20,22,27,29 Mart / saat:19.00-21.00)
Prof. Dr. Solmaz Zelyüt

Prof Dr Solmaz Zelyüt kimdir?
İzmir doğumlu. İstanbul Sultanahmet İlkokulu, İzmir Karataş Lisesi, Ege Üniversitesi Felsefe Bölümünü tamamladıktan sonra, aynı bölümde akademik kariyerini yaptı. 2017 yılında Profesör Dr. ünvanı ile emekli oldu. Bir kızı var.
Kitaplar
-İki Adalet Arasında, Vadi Yay., 1997
– Leo Strauss: Politika Felsefesi Nedir?, (Paradigma yay.2000; Öteki Yay.2017
-Dört Adalı (Paradigma 2003, Doğu Batı 2010-12, Öteki 2017)
– Spinoza, (Paradigma 2002, Dost 2010, 2011, 2015)
-Didem Madak’ı Anlamak (ed.), Metis Yayınları, 2015.
– A. MacIntyre, Ethik’in Kısa Tarihi, Paradigma yay., 2001.
Çalışma Alanları: Felsefe Tarihi (ilkçağ, ortaçağ, yeniçağ ve çağdaş) ve Sistematik Felsefe (etik, siyaset ve hukuk felsefesi), Feminizm ve Toplumsal Cinsiyet, Uygarlık Tarihi, Mitoloji, Ekoloji, Dinler Tarihi.

İletişim
Bilgi ve rezervasyon için
ymbymb@gmail.com
Instagram @yuksekoda
Sadece whatsapp için 0533 2506229