Bir Erdem Olarak adalet

BİR ERDEM OLARAK ADALET
Eğitmen: Prof. Dr. Solmaz Zelyüt
17, 24, 31 Ekim 2019
Saat: 19.00-21.00

Adalet ciddi bir meseledir öyle ki hukukçulara, politikacılara, ilahiyatçılara, edebiyatçılara, tarihçilere, sade yurttaşlara, bilimcilere ve felsefecilere bırakılamayacak kadar ciddidir!  Bu yüzden konuşa konuşa, yaza düşüne bitiremeyiz onu ve hakk arayışımızı. Hata yok “hakk” arayışı bitmez! Hakk yani hakikat arayışı ile adalet arayışının örtüşmesi elbette tesadüf değildir. İbranice “tsedakah”  veya “tzedakah” veya “Ṣ’daqah”, hem adalet hem sadakat hem merhamet hem de hakikat anlamına gelir. Yapılması gereken doğru şeyi yapmak, yapa-bilmek ya da bilip-yapmak hiç de kolay değildir hatta bazen düpedüz imkansızdır. Neden?

Adı, basılmadan evvel, “Bir Erdem olarak Adalet” olan doktora tezim sayesinde daha da net görmeye başladığım bu gayya kuyusunda gayb olmadan nasıl direniriz? Ozanın dediği gibi adalet bu dünyalı değil midir? İyileri öldüren ve kötülerin olan dünyaya “adaletin bu mu dünya?” diye haykırmak ne ifade eder? Adalet niçin Tanrıçası, terazisi, kılıcı, kitabı, göz bağı var diye tasvir edilmiştir? Neden ayna ve yılan ile tasvir edilen Prudentia’nın yanındadır hep?

Harvardlı ünlü politika filozofu Michael J. Sandel’in dilimize de çevrilmiş olan Adalet adlı çalışmasında dediği gibi ben de dersimde düşünce tarihi içerisinde kimin kimden etkilendiğini göstermek değil, katılımcıları adalet üzerine kendi görüşlerinin ne olduğunu ve niçin öyle düşündüklerini çözümlemek için eleştirel araştırmaya davet etmek istiyorum. Gelin ben bildiklerimi paylaşırken beraber düşünelim!

Prof Dr Solmaz Zelyüt kimdir?
İzmir doğumlu. İstanbul Sultanahmet İlkokulu, İzmir Karataş Lisesi, Ege Üniversitesi Felsefe Bölümünü tamamladıktan sonra, aynı bölümde akademik kariyerini yaptı. 2017 yılında Profesör Dr. ünvanı ile emekli oldu. Bir kızı var.
Kitapları
-İki Adalet Arasında, Vadi Yay., 1997
– Leo Strauss: Politika Felsefesi Nedir?, (Paradigma yay.2000; Öteki Yay.2017
-Dört Adalı (Paradigma 2003, Doğu Batı 2010-12, Öteki 2017)
– Spinoza, (Paradigma 2002, Dost 2010, 2011, 2015)
-Didem Madak’ı Anlamak (ed.), Metis Yayınları, 2015.
– A. MacIntyre, Ethik’in Kısa Tarihi, Paradigma yay., 2001.
Çalışma Alanları: Felsefe Tarihi (ilkçağ, ortaçağ, yeniçağ ve çağdaş) ve Sistematik Felsefe (etik, siyaset ve hukuk felsefesi), Feminizm ve Toplumsal Cinsiyet, Uygarlık Tarihi, Mitoloji, Ekoloji, Dinler Tarihi.

 Bilgi ve Kayıt için
Bilgi ve rezervasyon için
Tel: 0533 2506229
ymbymb@gmail.com
Instagram: @yuksekoda