Çocuk Edebiyatıyla Felsefe

Çocuk Edebiyatı Örnekleriyle Felsefe
Eğitmenler: Nurşah Yılmaz / Yılmaz Murat Bilican
12-19-26 Ekim-2 Kasım 2019
Saat: 15.00-16.30
Yaş Grubu: 7-10 yaş
Kontenjan 12 kişi
Ücret: 200 Tl

Bu atölyede her hafta, çocuk edebiyatından seçtiğimiz farklı bir kitaptan yola çıkarak çocuklarla felsefi bir soruşturma yürütülecektir.
Kitaplar atölye sırasında birlikte okunacaktır.
Atölyenin amaçları:
– Çocukların kendi yaş grubu için yazılmış nitelikli kitaplarla tanışmalarını sağlamak,
– Çocuk edebiyatı aracılığıyla, onların hayal dünyasını zenginleştirmek, estetik duygular uyandırmak, yaratıcılıklarını beslemek,
– Okudukları kitap üzerinde düşünmeye özendirmek,
– Eleştirel ve Kavramsal düşünme becerilerini geliştirmek,
– Bir konuda görüş oluşturabilme ve görüşlerine gerekçelendirebilmelerini sağlamak,
– Düşündüklerini topluluk içinde ifade edebilme becerisi kazandırmak
– Başkalarıyla birlikte düşünebilme, görüş oluşturabilme, problem çözebilme becerilerini geliştirmek,
– Farklı görüşleri dinleyebilme ve başkalarına karşı özen gösterebilmelerini sağlamak.

P4C ( Philosopy For Children) Çocuklar İçin Felsefe Nedir?
P4C İçinde dört yetkinlik alanı olan ‘C’ leri barındırır. Yani: Critical (eleştirel), Creative (yaratıcı ), Collaborative (işbirlikçi) ve Caring (özen gösteren) düşünme anlamına gelir. Bir sorun etrafında birlikte düşünmeyi ve konuşmayı sağlayan “Soruşturan Topluluk Modeli” yaklaşımıyla hareket edilir. Soruşturma ile eleştirel ve yaratıcı düşünme becerileri, topluluk ile de işbirliğine dayalı ve özen gösteren düşünme becerilerinin geliştirilmesi hedeflenir. Burada bir diğer hedef de yargılayıcı olmadan sorgulayabilme becerilerinin kazandırılmasıdır.
Çocuklar için Felsefe (P4C) programı, günümüzde 40’tan fazla ülkede kullanılan ve her geçen gün yaygınlaşan bir programdır. Ülkemiz de üniversitelerin felsefe bölümleri, Türkiye Felsefe Kurumu, Felsefeciler Derneği ve birçok sivil oluşumlar yaygınlaşması için çalışmalarını sürdürülmektedir.

Nurşah Yılmaz kimdir?
2005 yılında Sakarya Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden mezun oldu. 2010 yılında Ege Üniversitesi
Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Formasyon Sertifikası aldı. Çeşitli özel öğretim kurumlarında rehber
öğretmen ve felsefe öğretmeni olarak görev yaptı. Halen, Felsefeciler Derneği İzmir Şubesi’nde
çocuklarla felsefe atölyeleri yürütüyor ve TED İzmir Koleji’nde ilkokul 1. Sınıftan liseye kadarki yaş
aralığında çocuklar için felsefe eğitmenliği yapıyor. Yılmaz Murat Bilican ile birlikte yazdığı “Çocuk Edebiyatı ve Felsefe” adlı kitabı Ayrıntı Yayınları tarafından basılma aşamasındadır.

Yılmaz Murat Bilican kimdir?
1986 Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü’nden mezun oldu. Uzun yıllar devlet
okulları ve son 15 yıl görev yaptığı İzmir Amerikan Koleji Felsefe öğretmenliğinden 2016 yılında
emekli oldu. Yazıları çeşitli dergilerde ve Radikal Gazetesinde yayınlandı. Nergis Seli’yle birlikte yazdığı
6 kitaplık “Düşünme Çemberi” serisi 2019 yılında Say Yayınlarından çıktı. Nurşah Yılmaz ile birlikte yazdığı “Çocuk Edebiyatı ve Felsefe” adlı kitabı Ayrıntı Yayınları tarafından basılma aşamasındadır. Halen T24 internet sitesinde köşe yazıları yazıyor ve Felsefeciler Derneği’nde çocuklar için felsefe atölyeleri yürütüyor.

Kayıt ve Bilgi için
Tel: 533 250 62 29
eposta: ymbymb@gmail.com
instagram: @yuksekoda
www.yuksekoda.org