Çocuklar için Felsefe

Çocuklar İçin Felsefe Atölyesi
Eğitmen: Aysel Güler

Atölye Süresi: 4 Hafta
Yaş Aralığı: 9-12 yaş
12/19/26 Nisan- 3 Mayıs 2018 Perşembe
Saat: 16.00 -18.00

1.HAFTA 

TANIŞMA ve DÜŞÜNME OYUNLARI
Tanışma Oyunları
Düşün  !
Yap !
Gerekçelendir !
Tekrar düşün !

2.HAFTA 

BEN VE BAŞKALARI (Birada Yaşama Kültürü)
Isınma ve düşünme oyunları)
Farklı olana izin vermeli miyiz?
Anlaşabilmek için birbirimize benzemek zorunda mıyız?
Birbirine benzeyen kültürlerde yaşayan insanlar her zaman anlaşırlar mı?
Farklı olanla yaşamanın avantajları var mıdır?
Müzik, oyun, dans vs…

3. HAFTA 

ÖZGÜRLÜK
Isınma ve düşünme oyunları
“Gönüllü Mahkum” Metni
Özgürlük nedir,
Özgürlük korunması gereken bir değer midir?
Özgür müyüz?
Sorumluluk nedir?
Özgürlük ve sorumluluk arasında nasıl bir bağ vardır?
Resim çalışması

4. HAFTA 

MUTLULUK NEDİR?
Isınma ve düşünme oyunları
Müzikli ritim çalışmaları
“Mutsuz Prens” metni
Mutluluk çoğalıp azalır mı,
Mutluluk paylaşılabilir mi?
Mutlu olmanın kolay bir yolu var mıdır?
Mutlu olmak bir hak mıdır?
Mutluluklar arasında fark var mı?
Eylemlerimiz ürettiği mutluluk kadar mı değerlidir?
Yazı Çalışması
Mutlu bir çocuğun bir günü
P4C ( Philosopy For Children) Çocuklar İçin Felsefe Nedir?

P4C İçinde dört yetkinlik alanı olan ‘C’ leri barındırır. Yani: Critical (eleştirel), Creative  (yaratıcı ), Collaborative (işbirlikçi) ve Caring (özen gösteren) düşünme anlamına gelir. Bir sorun etrafında birlikte düşünmeyi ve konuşmayı sağlayan “Soruşturan Topluluk Modeli” yaklaşımıyla hareket edilir. Soruşturma ile eleştirel ve yaratıcı düşünme becerileri, topluluk ile de işbirliğine dayalı ve özen gösteren düşünme becerilerinin geliştirilmesi hedeflenir. Burada bir diğer hedef de yargılayıcı olmadan sorgulayabilme becerilerinin kazandırılmasıdır.

Çocuklar için Felsefe (P4C) programı, günümüzde 40’tan fazla ülkede kullanılan ve her geçen gün yaygınlaşan bir programdır. Ülkemiz de üniversitelerin felsefe bölümleri, Türkiye Felsefe Kurumu, Felsefeciler Derneği ve birçok sivil oluşumlar yaygınlaşması için çalışmalarını sürdürülmektedir.

Çalışmalarda çocuklar, felsefi bir problemi ortaya çıkaran bir uyaran (hikaye, fotoğraf, düşünce deneyi, video, nesne, vb.) etrafında bir araya toplanır. Uygulama, çocukların günlük hayatta deneyimledikleri konular hakkında yürütülen etkinliklerle yapılır.
Amaç; kısa filmler, masallar, oyunlar, drama teknikleri vs. kullanılarak özgüvenli, iletişim ve sosyal becerileri, demokratik değerleri içselleştirmiş mutlu ve özgür çocuklar yetiştirmek, çocuğun yaşama dair duyarlığını arttırmak, merak duygusunu canlı tutmak, düşünmesini ve soru sormasını sağlamaktır.

Kullanılacak filmler, oyunlar, masallar ve çocuk edebiyatı ürünleri seçilirken çocuk dünyasına uygun olmasına, şiddet öğeleri içermemesine ve evrensel, insan duyarlığına ilişkin temaları işlemesine özen gösterilmiştir.
Kesin cevapların olmadığı, çocuklarla bir söyleşi havasında gerçekleştirilen bu etkinlik, çocuklarla somuttan-soyuta, yakından-uzağa ilkeleri göz önünde bulundurularak soru-cevap tekniğiyle gerçekleştirilmektedir.

Çocuklar için felsefe çalışmalarının ortak hedefi,
soran, sorgulayan, araştıran, dinleyen, tartışan, saygı duyan, üretken bir toplum için bilgiyi kullanan, bilgiyle adeta dans eden, bilgiden bilgi üretebilen, yeni bilgiler keşfedebilen, özgüvenli, iletişim ve sosyal becerileri gelişmiş, demokratik değerleri içselleştirmiş, mutlu ve özgür çocuklar yetiştirmektir.

Aysel Güler Hakkında
1993’te Ankara Üniversitesi DTCF Felsefe Bölümü’nden mezun oldu. Ülkemizin birçok bölgesinde ilkokul ve felsefe grubu öğretmenliği yaptı. Bu arada felsefe alanında öğrencileri ile birlikte yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde ortak projeler ( Lise Felsefe Etkinlikleri, Felsefe Olimpiyatları, TÜBİTAK ve Dostluk Projeleri vb.) yürüttü. Bu süreç içerisinde Felsefeciler Derneği İzmir Şubesi kurucu üyeliği görevini üstlendi.
P4C Eğitmen Sertifikası’nı Tiyatro Medresesi’nde Dr. Onur Bakır’dan alan eğitmenimiz “Çocuklar İçin Felsefe(P4C)”nin ülkemizde yaygınlaşması için çalışmalar yürütmektedir. Konak Belediyesi ve Felsefeciler Derneği İzmir Şubesi ile ortaklaşa yapılan ” Cıvıl Cıvıl Felsefe” adlı çocuklarla felsefe atölyelerinde 3 yıldır aktif olarak görev almaktadır. 2017 yılının şubat ayında emekli olan öğretmenimiz halen Felsefeciler Derneği İzmir Şubesi yönetim kurulu üyesi olarak çalışmakta, felsefe etkinliklerinde aktif olarak görev almaktadır. Aysel Güler, düşünme becerileri gelişmiş özgür ve mutlu çocukların “başka bir dünyayı mümkün” kılacağına inanmaktadır.

İletişim
www.yuksekoda.org
Adres: 1469 Sok No: 6 Alsancak/ İzmir
Tel: 533 250 62 29
Not: Atölye çalışmalarımız en az 6 en fazla 10 kişi ile yapılacaktır. Katılımcı sayısı 10 kişiyi geçtiği durumda başvuru önceliği dikkate alınacaktır. Başvuruların yetersiz kalması durumunda atölye bir hafta sonraya ertelenecektir.