Çocuklar için Sanat ile Düşünme Atölyesi

Eğitmenler: Nurşah Yılmaz/ Yılmaz Murat Bilican 4-11-18-25 Ekim 2020
8-11 Yaş Grubu Saat: 16.00-17.30
Kontenjan 10 kişi
Ücret: 2000 TL

Bu atölyede her hafta, klasik ya da modern sanat eserleri arasından seçtiğimiz bir örnek üzerinden çocuklarla felsefi bir soruşturma yürütülecektir.
Atölyenin amaçları:
- İlk ve ortaokul seviyesinde çocukların farklı dönem ve farklı anlayışlarda yapılmış sanat eserleriyle tanışmalarını ve yakından gözlemlemelerini sağlamak,
- Çocuklarda sanata ve sanat eserlerine karşı duyarlılık geliştirmek
- Sanatsal ve estetik beğenilerinin gelişimine katkı sağlamak
- Sanatsal okur-yazarlık becerilerini geliştirmek,
- Sanat eserleri üzerinden onları felsefi kavramlara taşıyabilmek,
- Sanat eserleri ve sanat hakkında düşünme, tartışma, düşüncelerini topluluk içinde ifade edebilmelerine olanak sağlamak,
- Eleştirel ve Kavramsal düşünme becerilerini geliştirmek,
- Bir konuda görüş oluşturabilme ve görüşlerini gerekçelendirebilmelerini sağlamak,
- Başkalarıyla birlikte düşünebilme, görüş oluşturabilme, problem çözebilme becerilerini geliştirmek,
- Farklı görüşleri dinleyebilme ve başkalarına karşı özen gösterebilmelerini sağlamak.

Nurşah Yılmaz kimdir?
2005 yılında Sakarya Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden mezun oldu. 2010 yılında Ege Üniversitesi
Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Formasyon Sertifikası aldı. Çeşitli özel öğretim kurumlarında rehber
öğretmen ve felsefe öğretmeni olarak görev yaptı. Halen, Çocuklar İçin Felsefe Derneği’nde çocuklar için felsefe atölyeleri yürütüyor ve TED İzmir Koleji’nde ilkokul 1. Sınıftan liseye kadarki yaş
aralığında çocuklar için felsefe eğitmenliği yapıyor. Yılmaz Murat Bilican ile birlikte yazdığı “Çocuk Edebiyatı ve Felsefe” adlı kitabı Ayrıntı Yayınları tarafından basılma aşamasındadır.

Yılmaz Murat Bilican kimdir?
1986 Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü’nden mezun oldu. Uzun yıllar devlet
okulları ve son 15 yıl görev yaptığı İzmir Amerikan Koleji Felsefe öğretmenliğinden 2016 yılında
emekli oldu. Yazıları çeşitli dergilerde ve Radikal Gazetesinde yayınlandı. Nergis Seli’yle birlikte yazdığı
6 kitaplık “Düşünme Çemberi” serisi 2019 yılında Say Yayınlarından çıktı. Nurşah Yılmaz ile birlikte yazdığı “Çocuk Edebiyatı ve Felsefe” adlı kitabı Ayrıntı Yayınları tarafından basılma aşamasındadır. Halen T24 internet sitesinde köşe yazıları yazıyor ve Çocuklar İçin Felsefe Derneği’nde çocuklar için felsefe atölyeleri yürütüyor.

Kayıt ve Bilgi için
Tel: 533 250 62 29
eposta: ymbymb@gmail.com
instagram: @yuksekoda