Deleuze Dersleri

DELEUZE DERSLERİ: 
Felsefe, Edebiyet ve Köksapsı Düşünme
Eğitmen: Prof. Dr Hakan Çörekçioğl
10-17-24 Kasım-1 Aralık 2018
saat: 17.00-19.00

Yüzyılın en önemli filozoflardan biri olarak kabul edilen Deleuze, statik dünya tasarımlarına, kemikleşmiş sosyo-politik düzenlere ve sabit kimliklere karşı dinamizmin, oluş ve değişimin tarafında yer alır. Onun araştırmalarının en temel amacı alternatif düşünme yollarını keşfetmek, düşünmenin köksapsı yapısını açığa çıkarmaktır. Bu doğrultuda temel dayanak noktalarından biri alternatif felsefe tarihi okumalarıysa diğeri de altermatif edebiyat incelemeleridir. Bu atölyenin amacı Deleuze’ün kavramsal çerçevesi bağlamında felsefe ve edebiyatın kaosla ilişkisini incelemektir. Bu doğrultuda bir oluş ve fark filozofu olarak Deleuze’ün felsefe ve edebiyatın işlevine, köksapsı düşünme ve yazmanın imkanına ilişkin düşünceleri tartışılacaktır.

1. Ders: Deleuze’ün Oluş Felsefesi: Spinoza, Nietzsche ve
Biyo-kimya
2. Ders: “Fark”ı dile getirme etkinliği Olarak Edebiyat.
3. Ders: Deneyim ve Yersiz-yurtsuzlaşma: Descartes’tan Hume, Agaçtan Köksapa
4. Ders: Kaosa Dalmak: Yaşam ve umut mu yoksa nihilizm ve intihar mı?

Prof. Dr.Hakan Çörekçioğlu Kimdir?
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde lisans eğitimini ve aynı bölümde, 1997 yılında Felsefe Tarihi Anabilim Dalında yüksek lisansını tamamlamıştır. Doktorasını 2004 yılında tamamlayan Hakan Çörekçioğlu, 2011 yılında doçent, 2017 yılında ise profesörlük unvanını almıştır.
2015’ten beri Dokuz Eylül Üniversitesi karşılaştırmalı edebiyat programında dersler vermektedir.

Çörekçioğlu’nun yayınlanmış kitapları:
Deleuze: Yaşamla İlişkisinde Felsefe ve Edebiyat (2017)
Modernite ve Ütopya: 1984 ve Mülksüzler Üzerinden (2015)
Kant Felsefesinin Politik Evreni (2015)
Rönasansın Doğası (2005)

Kayıt ve Bilgi için
www.yuksekoda.org
eposta: ymbymb@gmail.com
instagram: @yuksekoda
Tel: 533 2506229