Faşizmin Mitolojisi

Faşizmin Mitolojisi veya Yekpareliğin Bağışıklığı
Eğitmen: Prof. Dr. Nevzat Kaya
25 Eylül / 2-9-16 Ekim 2018 Saat: 19.30-21.30
Kontenjan 12 kişi

“Faşizm” gökten zembille inen bir olgu olmadığı gibi, “bela” veya “lanet” de değildir, tam tersine Antropos’un en doğal toplumsal yönünü temsil eder ve evrimselleşen insan psikolojisinin en ayırdedici özelliklerindendir.
Demek oluyor ki, “faşizm” antropolojik olarak bakıldığında modern çağlarda ortaya çıkan kollektif bir psikolojik atavizm’den başka bir şey değildir. Özcü Etnoloji bu atavizmi “Nostrosantrizm” (“Bizcilik”) diye adlandırır. Bu Nostrosantrizm küçülen, globalleşen, teknolojikleşen ve en nihayetinde tam da Aydınlanmanın diyalektiği bağlamında “aydınlanan” bir evrende korkunç sonuçlara gebe olduğu yirminci yüzyıl boyunca kanlı bir biçimde kanıtlanmıştır ve kanıtlanmaya devam etmektedir. Bu bağlamda bu atölyede ilk bakışta hiç “Nostrosantrizm” ile ilgisi yokmuş gibi görünen kültürel dinamikler mercek altına alınacak ve kültürbilimsel açıdan incelenecektir.

1.Hafta: “Soğuk” ve “Sıcak” Kültürler: “İlksel” ve “Modern” Toplumlar

2.Hafta: Saharasia Kuramı ve Akis Çağı: Gebergah olarak Yeryüzü

3.Hafta: Standardize edilen Semiosfer veya bir Katalizatör olarak Neolitik Devrim

4.Hafta: Herşeye karşı bağışık olan İdeal’den, Theweleit’ın Öteki’nin Anası olan Kadın Bedenine

Prof. Dr.Nevzat Kaya

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümünde lisans eğitimini 1990 yılında tamamlamıştır. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde 1992 yılında yüksek lisansını tamamlayan Kaya, 1997 yılında Ege Üniversitesi’nde doktorasını almıştır. 1999 yılında Doçent, 2005 yılında Profesör olan Nevzat Kaya, 2013 yılından bu yana kurucusu olduğu Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümünde çalışmaktadır.
Kaya’nın yayınlanmış kitapları:
Der Gott des Grotesken. Eine literaturanthropologische Studie (1999)
Natur-Kultur-Literatur: Literatur als kulturelle Ökologie (2005)

Kayıt ve Bilgi için
0533 250 62 29
email: ymbymb@gmail.com
instagram: @yuksekoda
Yüksek Oda facebook sayfası