FİLM: ELEŞTİRİ – YÖNTEM – KURAM

FİLM: ELEŞTİRİ – YÖNTEM – KURAM
Eğitmen: Burak Bakır
2-9-16-23 Kasım 2020
Saat: 19.00-21.00
İçerik
Sinema bir dil midir, yoksa bir ifade aracı mıdır? Film eleştirisi ne demektir? Yöntemleri nelerdir, filmler çözümlenebilir malzemeler midir? Bu atölye boyunca ele alacağımız filmler üzerinden bu sorulara cevaplar bulmaya çalışacağız. Bir filme farklı bir bakışla yaklaşmanın, onun anlam ve duygulanım dünyamız üzerindeki etkilerini tartışacağız. Bir yandan sinemanın tarihinden, kuramlarından beslenirken, diğer yandan da farklı eleştiri yöntemlerini devreye sokacağız (göstergebilimsel, psikanalitik, feminist, Marksist eleştiriler gibi). Her hafta bir yanıyla kendi içinde bir bütün oluşturacak. Ancak daha geniş bir perspektifle hemen bütün yıla yayılan bir biçimde, sinema kuramının ve film eleştirisinin ele alınan filmler üzerinden imkan ve sınırlılıklarını, olabildiğince eleştirel bir perspektifle tartışmaya açacak. İlk program son yılların dikkat çekici ülke sinemalarından birisi olan Güney Kore Sinemasına odaklanıyor. Daha sonraki programlar da ortak bir tema üzerinden biçimlenecektir. Böylelikle hem tek bir hafta, hem 4 haftalık bir atölye programı hem de bütün yıl üzerinden kendi içinde tutarlı bir program sürdürülmeye çalışılacaktır.
Kasım ayında görüşmek üzere…
1. Hafta Karanlık Sırlar ( Janghwa, Hongryeon) – 2003 – Jee-woon Kim
2. Hafta Boş Ev (Bin-Jip) – 2004 – Ki-duk Kim
3. Hafta Hizmetçi (Ah-ga-ssi) – 2016 – Chan-wook Park
4. Hafta Parazit (Gisaengchung) – 2019 – Bong Joon Ho

Burak Bakır Kimdir?
Burak Bakır 1972 yılında Manisa’da doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema TV Bölümünden “Yeni Emperyalizm ve Çağdaş Hollywood Sineması” başlıklı teziyle mezun oldu. Aynı üniversitede “Sinema ve Psikanaliz” konulu tezi ile masterını tamamladı. Master tezi daha sonra kitaplaştırılarak “Sinema ve Psikanaliz” adıyla Hayalet yayınları tarafından basıldı. “Sinemada Gerçekçiliğin Yeniden değerlendirilmesi” üzerine doktora tezini hazırladı. 2008 yılından beri Film Tasarımı Bölümü’nde ders vermektedir. Verdiği derslerden bazılar: Dünya Sinema Tarihi, Film Kuramları, Sinema Estetiği.

Bilgi ve Kayıt için
Tel: 0533 2506229
ymbymb@gmail.com
Instagram: @yuksekoda
www.yuksekoda.org