İlkçağ Felsefesi Tarihi

İLKÇAĞ FELSEFE TARİHİ
Eğitmen: Prof Dr Ahmet Arslan
12-19-26 Aralık- 2 Ocak 2020
Saat: 19.00-21.00

İlkçağ Felsefesi olarak adlandırılan dönem, içinde Platon, Aristoteles gibi büyük sistem filozoflarını barındıran, felsefe tarihinin en temel problemlerinin filizlendiği bir dönemdir. Kuşkusuz bu dönem felsefesini kavramadan insanlığın düşünsel gelişimini anlayabilmek olanaksızdır.
Prof. Dr. Ahmet Arslan, Doğa Filozoflarından Hristiyanlığa uzanan zaman diliminde, felsefe tarihin bu en yaratıcı döneminde bizi heyecanlı bir yolculuğa çıkarıyor.

Ahmet Arslan Kimdir?
Ahmet Arslan 1944 yılında Şanlıurfa’da doğmuş Türk Felsefe profesörüdür. Ankara Üniversitesi Felsefe bölümünden mezun olmuştur. Yine aynı bölümde doktora çalışmalarını tamamlamıştır. 1978 yılında Ege Üniversitesi Felsefe bölümünde doçent daha sonra profesör unvanlarını almıştır. 

Ahmet Arslan Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümünü kurarak bu bölümün başkanlık görevini üstlenmiştir.

Sosyal Bilimler Enstitüsü müdürlüğü yapmıştır. Profesör Ahmet Arslan İngilizce, Fransızca, Arapça ve Almanca dillerini bilmektedir. Yazarın Osmanlı Kelam Düşüncesi, Ortaçağ İslam felsefesi ve İlkçağ Yunan felsefesi alanlarında çalışmaları mevcuttur.

Yayınlanmış kitaplarından bazıları
Felsefeye Giriş
İlkçağ Felsefe Tarihi (5 Cilt)
İbn-i Haldun
İslam Felsefesi Üzerine

Kayıt ve Bilgi için
0533 250 62 29
eposta: ymbymb@gmail.com
facebook ve instagram:  @yuksekoda
www.yıksekoda.org