İslam Felsefesi Tarihi

İSLAM FELSEFESİ TARİHİ
Eğitmen: Prof Dr Ahmet Arslan
9-16-23 -30 Ocak 2020
Saat: 19.00-21.00
Bu programda, İslâm'da “felsefe” olarak adlandırılan faaliyetlerin bir felsefe olup olmadığı, hangi disiplinler içinde kendilerine yer bulduğu, “felsefe” olarak adlandırılabilecek bu disiplinlerin hangi düşüncelerden hareket ettiği üzerinde durularak, İslam düşüncesi içinde yer alan önemli düşünme geleneklerinin Yunan felsefesiyle bağlantıları ve özgün yanları araştırılıyor.

Ahmet Arslan Kimdir?
Ahmet Arslan 1944 yılında Şanlıurfa'da doğmuş Türk Felsefe profesörüdür. Ankara Üniversitesi Felsefe bölümünden mezun olmuştur. Yine aynı bölümde doktora çalışmalarını tamamlamıştır. 1978 yılında Ege Üniversitesi Felsefe bölümünde doçent daha sonra profesör unvanlarını almıştır.
Ahmet Arslan Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümünü kurarak bu bölümün başkanlık görevini üstlenmiştir.
Sosyal Bilimler Enstitüsü müdürlüğü yapmıştır. Profesör Ahmet Arslan İngilizce, Fransızca, Arapça ve Almanca dillerini bilmektedir. Yazarın Osmanlı Kelam Düşüncesi, Ortaçağ İslam felsefesi ve İlkçağ Yunan felsefesi alanlarında çalışmaları mevcuttur.

Yayınlanmış kitaplarından bazıları
Felsefeye Giriş
İlkçağ Felsefe Tarihi (5 Cilt)
İbn-i Haldun
İslam Felsefesi Üzerine