Kültür Tarihi Olarak Edebiyat 2 / Türk Edebiyatı

Kültür Tarihi Olarak Edebiyat – 2 (Türk Edebiyatı)
Eğitmen: Prof Dr Nevzat Kaya
27 Aralık / 3-10-17 Ocak 2019
Saat: 19.00-21.00

Bu seminerin amacı tarihin, özellikle tarihe içkin paradigmatik değişimlerin asla “yalan” söyleyemeyen dünya edebiyatının kanonik eserlerini inceleyerek izini sürmektir. Bunun için kullanılan yaklaşım biçimi “Kültürel Ekoloji olarak Edebiyat” kuramıdır. Bu kurama göre edebi esere üç söylem biçimi içkindir: kültür eleştirel üst söylem, ki bu edebi eserin eleştirdiği “düzeni” topografyalaştırır; kurmaca karşıt söylem ise bu kültür eleştirel üst söyleme muhalif bir biçimde inşa edilir, asıl burada sanatçı hünerini gösterebilme şansına erişir. Son olarak uzlaştırıcı söylemlerarasılık hangi söylemin üstün geldiğini göstermekle yükümlüdür. Buradaki zafer veya galibiyet edebi eserin ideolojik menşeinin parmak izidir adeta.

Seminerimizin ikincisinde İmparatorluktan Cumhuriyete dönüşümü yaşayan Türk Edebiyatının “travma” klasikleri mercek altına alınacaktır.

1. Hafta: Biz Venedikte Ölmeyiz, Şeftali Bahçelerinde Eğleniriz…
Refik Halid Karay (Şeftali Bahçeleri),
Nezihe Muhiddin (İstanbul’da Bir Landru),
Sait Faik (Alemdağ’da Var Bir Yılan)

2. Hafta: Hastalığımız Asaletimizdendir…Peyami Safa (Dokuzuncu Hariciye Koğuşu),
Ahmet Hamdi Tanpınar (Abdullah Efendinin Rüyaları)

3. Hafta: Erkek Eşit Olamaz, Olursa Yok Olur…
Sabahattin Ali (Kürk Mantolu Madonna),
Yusuf Atılgan (Anayurt Oteli),
Oğuz Atay (Korkuyu Beklerken)

4. Hafta: Tanıdık Travmaların Tekrarı veya Nietzsche’nin “Bengi Dönüş”ü:
Atilla İlhan (Dr. Cemile Ceyda),
Şebnem İşigüzel (Hanene Ay Doğacak),
Mine Söğüt (Şahbaz’ın Harikulade Yılı 1979)

Prof Dr Nevzat Kaya
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümünde lisans eğitimini 1990 yılında tamamlamıştır. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde 1992 yılında yüksek lisansını tamamlayan Kaya, 1997 yılında Ege Üniversitesi’nde doktorasını almıştır. 1999 yılında Doçent, 2005 yılında Profesör olan Nevzat Kaya, 2013 yılından bu yana kurucusu olduğu Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümünde çalışmaktadır.
Kaya’nın yayınlanmış kitapları:Der Gott des Grotesken. Eine literaturanthropologische Studie (1999)
Natur-Kultur-Literatur: Literatur als kulturelle Ökologie (2005)

Kayıt ve Bilgi için
Tel:0533 250 62 29
Mail: ymbymb@gmail.com
Instagram @yuksekoda
Facebook Yüksek Oda sayfası
Adres: 1469 Sok No 6 Alsancak/ İzmir