Kültür Tarihi Olarak Mitoloji

Kültür Tarihi Olarak MİTOLOJİ 1
Eğitmen: Prof Dr Nevzat Kaya
14-21-28 Mart- 4 Nisan 2019
Saat: 19.00-21.00

Kültürün iddiasına göre Logos’a geçildi ve evren rasyonalize edildi. Halbuki “mitik düşünce” bir haleti ruhiye durumu değil, bilişsel bir mekanizmadan ibaret, demek oluyor ki, biyolojimizle, evrimimizle ilgili bir gerçek: Düşüncenin (içeriği ne olursa olsun) bir mekanizmaya tekabül ettiği ve “eldeki malzeme” bu kadim dinamiği sadece “Zeitgeist”a uygun etlendirip butlandırdığına dair şüpheler mevcut. Dolayısıyla Descartes’in “Cogito ergo sum”u büyük bir hayalden ibaret ve Aydınlanma Schopenhauer’in “Maya Peçesinin” ta kendisi. Birbirileriyle bağlantılı bu dört atölyenin kronolojik açıdan Mitlerin asla rasyonalize edilmediğini, hiç bir başka dinamik gibi psikotarihsel açıdan insanoğlunu yönlendirdiğini, en önemli ve bariz özelliğinin kadim tutuculuğu olduğunu ortaya koyup tartışmaya açmaktır.
 
İlkselliğin Cenneti veya Altın Çağ
1. Hafta: Ormandan Düzlüğe
2. Hafta: Hikaye değil, mekanizma
3. Hafta: Annenin Görünürlüğü, Babanın Yokluğu
4. Hafta: Anlamsızlığın CennetiProf Dr Nevzat Kaya
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümünde lisans eğitimini 1990 yılında tamamlamıştır. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde 1992 yılında yüksek lisansını tamamlayan Kaya, 1997 yılında Ege Üniversitesi’nde doktorasını almıştır. 1999 yılında Doçent, 2005 yılında Profesör olan Nevzat Kaya, 2013 yılından bu yana kurucusu olduğu Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümünde çalışmaktadır.
Kaya’nın yayınlanmış kitapları:Der Gott des Grotesken. Eine literaturanthropologische Studie (1999)
Natur-Kultur-Literatur: Literatur als kulturelle Ökologie (2005)
 
Kayıt ve Bilgi için
Tel:0533 250 62 29
Mail: ymbymb@gmail.com
Instagram @yuksekoda
Facebook Yüksek Oda sayfası
Adres: 1469 Sok No 6 Alsancak/ İzmir