Kutsalın Anatomisi

KUTSALIN ANATOMİSİ
Eğitici: Doç. Dr Bekir Zakir Çoban
22/29 Mayıs ve 5/12  Haziran
Saat: 19-21.00
 
Kutsal fikrinin kaynağı nedir?
İnsan inanan bir varlık mıdır?
İnanç ile din aynı şeyler mi?
Hiyerofani: kutsal kendini nasıl gösterir?
Dinler tarihine giriş kapsamındaki bu seminerde insan-inanç ilişkisine dair keyifli bir yolculuğa ne dersiniz??
 
1. Hafta: Kutsal ve insan
2. Hafta: Kutsalın tezahürleri
3. Hafta: Ortadoğu geleneğinde kutsal
4. Hafta: Hint ve uzakdoğuda kutsal


Doç. Dr. Bekir Zakir ÇOBAN
Dokuz Eylül Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Dinler Tarihi Anabilim Dalı öğretim üyesi
EĞİTİM:
Doktora: Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri AD, İzmir–2007.
Yüksek Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri AD, İzmir–2000.
Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İzmir–1997.
ARAŞTIRMA ALANLARI:
Din, Dinler Tarihi, Hıristiyanlık, Katolisizm, Papalık.
KİTAPLARI:
Geçmişten Günümüze Papalık, İstanbul, 2009.
Papa John XXIII, İzmir, 2012.
ÇEVİRİLERİ:
Ian Thompson ve Diğerleri (Der. ve Çev. Bekir Zakir Çoban), Odaktaki Sosyoloji: Din Sosyolojisine Giriş, Birey Yay., İstanbul, 2004.
Hilmi Ömer Budda, (Der. ve Çev. Bekir Zakir Çoban), Kurban ve Tufan Üzerine Makaleler, İnsan Yay., İstanbul, 2003.
Steven D. Kepnes, “Din Araştırmalarında Açıklama ve Anlama Yöntemleri Arasındaki Uçurumu Telif Etmek”, çev. Bekir Zakir Çoban, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, II (2002)/1, ss. 171-181.
Richard L. Rubenstein, “Yirmibirinci Yüzyılda Din”, çev. Bekir Zakir Çoban, Doğu Batı, 20 (2002), ss. 89–101.
 
Kayıt ve Bilgi için
www.yuksekoda.org
eposta: ymbymb@gmail.com
instagram: @yuksekoda
Adres: 1486 Sok No: 6 Alsancak/ İzmir
Tel: 533 250 62 29