Modern Düşüncenin Üç Delisi

Modern Düşüncenin Üç Delisi: Marx- Nietzsche -Freud
Dr. Doğan Emrah Zıraman
23/30 Ekim 6/13 Kasım
Saat:19.30-21.30

Marx, Nietzsche, Freud 19. yüzyıl ve 20. yüzyıl başlarını kapsayan ve esas olarak Avrupa merkezli çalkantılı yıllarda içinde yaşadıkları toplum, insanlığa gözlerini dikerek onu anlamaya, değiştirmeye veya daha ileri gidip reddetmeye çalışmış üç büyük modern düşünür. Peki neden onları “deli” olarak tanımlıyoruz? Elbette “deli” ifadesi tıbbi bir nitelendirmede değil, ancak bu ifade her üçünün de giriştikleri entelektüel cüretin bir göstergesi. Bribirini pek çok yerde keskin biçimde dıştalamalarına rağmen bu üç düşünürü göz ardı eden entelektüel bir faaliyet pek düşünülemez. Çünkü ortaya attıkları çözümlerin, tartışmaların bir adım öncesinde uğraştıkları problemler bugün gündelik hayatlarımızda hâlâ güçlü biçimde temas etmektedir. İlla akademik güdü gerektirmeden günümüzdeki pek çok olguya dair düşünmek için bir ilk basamak arıyorsak, bu üç düşünürün delilik sınırlarına bakmak pek çok bakımdan faydalı olacaktır.

Seminer Süresi: 4 Hafta (2’şer saat)

Seminer Programı:

1. Hafta: Marx, Nietzsche, Freud’un tarihsel ve entelektüel çevreleri
2. Hafta: Marx: Dünyayı değiştirmenin filozofu
3. Hafta: Nietzsche: Aşırılığın peygamberi.
4. Hafta: Freud: İnsan kendinin kurdudur.

Dr. Doğan Emrah Zıraman
1997 yılında Uludağ Üniversitesi sosyoloji bölümünü bitirdi. Aynı yıl 9 Eylül Üniversitesi MüzikBilimleri’nde yüksek lisans eğitimine başlayıp 2003 yılında “Cumhuriyet Dönemi Müzik Politikalarında Halkevlerinin Yeri: 1932-1050” başlıklı tezi verdi. 2008 Yılında “Aşağılama İlişkileri Üzerine Tezler” çalışması yayınlandı. 2009 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji bölümünde başladığı doktora programını 2018 yılında “Kamusal Bir Alan Olarak İnternette Kimlik Tartışmaları: Ekşi Sözlük’te Hrant Dink ve Tahir Elçi Başlıklarının Söylem Analizi” başlıklı tezi ile tamamladı. 2009-20011 ylları arasında öğretim görevlisi olarak Dokuz Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi’nde “Sanat Sosyolojisi” ve “Sabat Psikolojisi” derslerini verdi.

Rezervasyon:0506 771 13 14