Modern Politika Felsefesi 1

Modern Politika Felsefesi  – I

Machiavelli-Hobbes-Locke
Eğitmen: Hakan Çörekçioğlu
10-17-24 Aralık-7 Ocak
Saat: 19.00-21.00

Bu atölyenin amacı modern paradigmayla birlikte politik düşüncede gerçekleşen dönüşümü filozofların teorileri bağlamında incelemek, modernliğin tarihsel serüveninde politikanın filozoflar tarafından ne şekilde kavramsallaştırıldığını ele almaktır. Bu bağlamda politika felsefesinin birey-toplum ilişkisi, doğal durum-politik durum ayrımı, otorite sorunu, toplumsal sözleşme, devlet, mülkiyet, hak, hukuk ve egemenlik gibi temel sorunları ve kavramları analiz edilecektir. Böyle bir tarihsel analiz aynı zamanda politika felsefesi ile felsefi antropoloji arasındaki derin ilişkiyi kavramak; “insan nasıl bir varlıktır?”, “ne için çabalar?” gibi sorulara verdiğimiz cevabın bizi hangi politik tutuma götürdüğünü anlamak açısından yol gösterici olabilir.      

  1. Ders: Modernliğin ontolojik ve epistemolojik temelleri ve politika
  2. Ders: Machiavelli: Maharet’in (Virtù) Talih’le (Fortuna) Mücadelesi; Güç Politikasından Egemene
  3. Hobbes: İnsanın a-historik kötü doğasından Leviathan Devlete
  4. Locke: Barışçıl insan doğasından Liberal Devlete

Prof. Dr.Hakan Çörekçioğlu Kimdir?
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde lisans eğitimini ve aynı bölümde, 1997 yılında Felsefe Tarihi Anabilim Dalında yüksek lisansını tamamlamıştır. Doktorasını 2004 yılında tamamlayan Hakan Çörekçioğlu, 2011 yılında doçent, 2017 yılında ise profesörlük unvanını almıştır.
Dokuz Eylül Üniversitesi Felsefe Bölümünde dersler vermektedir.

Çörekçioğlu’nun yayınlanmış kitapları:
Deleuze: Yaşamla İlişkisinde Felsefe ve Edebiyat (2017)
Modernite ve Ütopya: 1984 ve Mülksüzler Üzerinden (2015)
Kant Felsefesinin Politik Evreni (2015)
Rönasansın Doğası (2005)

Kayıt ve Bilgi için
Tel: 533 2506229
eposta: ymbymb@gmail.com
instagram: @yuksekoda
www.yuksekoda.org