Modern Politika Felsefesi

Modern Politika Felsefesi
Rousseau, Kant, Hegel
Eğitmen: Hakan Çörekçioğlu
28 Ocak-4-11-18 Şubat 2020
Saat: 19.00-21.00

Bu atölyenin amacı modern paradigmayla birlikte politik düşüncede gerçekleşen dönüşümü filozofların teorileri bağlamında incelemek, modernliğin tarihsel serüveninde politikanın filozoflar tarafından ne şekilde kavramsallaştırıldığını ele almaktır. Bu bağlamda politika felsefesinin birey-toplum ilişkisi, doğal durum-politik durum ayrımı, otorite sorunu, toplumsal sözleşme, devlet, mülkiyet, hak, hukuk ve egemenlik gibi temel sorunları ve kavramları analiz edilecektir. Böyle bir tarihsel analiz aynı zamanda politika felsefesi ile felsefi antropoloji arasındaki derin ilişkiyi kavramak; “insan nasıl bir varlıktır?”, “ne için çabalar?” gibi sorulara verdiğimiz cevabın bizi hangi politik tutuma götürdüğünü anlamak açısından yol gösterici olabilir.

1. Ders: Modernliğin ilk Krizi, Teknik Akla Tepki
2. Ders: Rousseau, Antik Politika Anlayışının Modern Versiyonu.
3. Ders: Kant, Eleştirel Politika ve Ortak İyiyi Yeniden Tanımlamak
4. Ders: Hegel, Politik Ontoloji: Sözleşmenin Reddi ve Politik Olanı Yeniden Tanımlamak

Prof. Dr.Hakan Çörekçioğlu Kimdir?
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde lisans eğitimini ve aynı bölümde, 1997 yılında Felsefe Tarihi Anabilim Dalında yüksek lisansını tamamlamıştır. Doktorasını 2004 yılında tamamlayan Hakan Çörekçioğlu, 2011 yılında doçent, 2017 yılında ise profesörlük unvanını almıştır.
Dokuz Eylül Üniversitesi Felsefe Bölümünde dersler vermektedir.
Çörekçioğlu’nun yayınlanmış kitapları:
Deleuze: Yaşamla İlişkisinde Felsefe ve Edebiyat (2017)
Modernite ve Ütopya: 1984 ve Mülksüzler Üzerinden (2015)
Kant Felsefesinin Politik Evreni (2015)
Rönasansın Doğası (2005)