Öğretmenler için Yaratıcı Drama Dersleri

ÖĞRETMENLER İÇİN YARATICI DRAMA KURSU
Eğitmenler: Nesrin Aslan / Nurdan Özdemir
23-24-25-27-28-29-30 Ocak 2020 / Saat: 10.00-18.00
Toplam 7 Gün 50 Saat
Ders ücreti:
 1600 TL (En az 250 TL ön ödemeyle kaydınızı yaptırabilir, kalan miktarı dersler başlayana kadar dilediğiniz şekilde ödeyebilirsiniz)
 
Öğretmen grupları için tasarlanmış bu eğitim programı ile hedeflenen yaratıcı drama süreçlerinde elde edinilecek kişisel gelişim kazanımlarına ek olarak öğretmenlerin,

– Mesleki gelişimlerine destek olmak,
– Farklılaştırılmış ders planlarında yaratıcı drama yöntemine yer vermelerine yardımcı olmak,
– Yöntem olarak yaratıcı dramayı müfredata uygun olarak çeşitli örnek atölyeler ile deneyimlerini sağlamak ve deneyimlerini öğrencileri ile paylaşmalarını kolaylaştırmak,
– Öğrencilerinin yaratıcı düşünme becerilerinin gelişime destek olmaları için okullarında egzersiz çalışmalarına yönelmelerine katkı sunabilmektir.

Dersin Genel Amaçları
Yaratıcı Drama Katılımcılarının;

 • tanışma, iletişim empati becerilerini,
 • uyum, güven, iş birliği ve paylaşıma dayalı tutum ve davranışlarını,
 • yaratıcılığını,
 • etik ve estetik değerlerini,
 • eleştirel düşünme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Ayrıca;
 • yenilikleri deneyimlemeye açık tutum geliştirmede,
 • sosyal duyarlılık geliştirmede,
 • kendini, grubu ve süreci gözlemleme,
 • başkalarının deneyimlerinden yararlanmaya
  katkı sunar. Katılımcılara katılım belgesi verilecektir.
Eğitmenler


Nesrin Aslan (Tarih Öğretmeni- Yaratıcı Drama Lideri/Eğitmeni)

Lisans eğitimini 1998 yılında Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünde tamamladı. Özel okullarda ve dershanelerde tarih öğretmenliğinin yanı sıra eğitim yazarlığı yaptı. Halen İzmir Amerikan Koleji’nde tarih öğretmeni olarak çalışmaktadır.


Yaratıcı Drama Liderliği/Eğitmenliği eğitimini 2016 – 2019 yılları arasında üyesi olduğu Çağdaş Drama Derneği İzmir Şubesinde tamamlamıştır. Yaratıcı Drama Liderliği/Eğitmenliği programı kapsamında Çağdaş Drama Derneği İzmir Şubesinde “Tarih Biliminin Diğer Disiplinlerle İlişkisinin Yaratıcı Drama Yöntemi ile İşlenmesi” adlı proje çalışmasını yürütmüştür. 2019’da 30. Uluslararası Yaratıcı Drama Kongresi’nde çalışmasını, bildiri olarak sunmuştur.

2017’den itibaren Konak Belediyesi ile iş birliği içinde Necdet Alpar Mask Müzesinde çocuklarla yaratıcı drama ve P4C yöntemlerini kullanarak tarih atölyeleri düzenlemektedir.

Nurdan Özdemir (Eğitim Uzmanı – Yaratıcı Drama Lideri/Eğitmeni)

Lisans eğitimini 1997’de Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Öğretmenliği Bölümü’nde tamamladı. Lisans eğitiminden sonra bir yıl Çakabey Koleji’nde öğretmenlik yaptı.
Mastır derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri, Eğitimde Program Geliştirme Bölümü’nden aldı. Yüksek lisansta yetişkin eğitiminde “Eğitim İhtiyaç Analizi ve Program Geliştirme” konularında çalıştı

Yüksek lisans sonrası Arthur Andersen Danışmanlık Şirketinin, İnsan Kaynakları Departmanı, Eğitim Bölümünde görev yaptı.

2001 yılından bu yana Okyanus Danışmanlık bünyesinde kurumsal/bireysel gelişim konularında eğitim/danışmanlık hizmetleri gerçekleştirmektedir. Ayrıca, Avrupa Birliği Destekli Projelerde alan uzmanı olarak “Eğitici Eğitimi” programlarını yürütmektedir.

Yaratıcı Drama Liderliği/Eğitmenliği eğitimini 2016 – 2019 yılları arasında üyesi olduğu Çağdaş Drama Derneği İzmir Şubesinde tamamlamıştır. Yaratıcı Drama Liderliği/Eğitmenliği programı kapsamında Çağdaş Drama Derneği İzmir Şubesinde “Yaratıcı Drama Yöntemi ile Bireyde Yaratıcılık ve Yaratıcı Düşünme Becerileri” isimli proje çalışması yürütmüştür. Halen yetişkin gruplar ile bireysel gelişim ve farkındalık amaçlı konulu atölye çalışmaları gerçekleştirmektedir.

Kayıt ve Bilgi için
0533 250 62 29
ymbymb@gmail.com
www.yuksekoda.org