Olmayan ve Yakılan Kadınların Tarihi

Olmayan ve Yakılan Kadınların Tarihi
Eğitmen: Doç.Dr. Yücel Aksan
30 Kasım / 7 / 14 Aralık 2019
Saat: 18.00-20.00

Bu seminerlerde Avrupa’da üç asır boyunca süren ve çoğu kadın birçok insanın ölümüyle sonuçlanan “cadı avcılığı” konu edilmiştir. İlk kez karanlık Ortaçağ döneminde başlayan ve kadınlara yönelik cadılık iftiralarının ortaya çıkması ve Yeniçağa geçiş ile birlikte Hıristiyan kilisesinin batıl inançlarından beslenerek zamanla sapkın bir teolojik fikre dönüşen “Cadı Avı“ aktarılacaktır.

Cadı avlarının ilk kurbanları ebeler ve şifacı kadınlar olmuş, hatta zaman zaman erkekler ve çocukların büyücü oldukları iddia edilmiş ve bu insanlar tek bir ihbar ile tutuklanarak çeşitli işkencelere maruz kalmışlardır. Bu seminerlerde tutuklama sürecindeki sorgulama ve işkence şekillerinin yanı sıra kadınlara uygulanan insanlık dışı cadı deneyleri de ayrıntılı bir şekilde incelenerek, “Maleus Maleficarum” ve “Cautio Criminalis” gibi kaynakların ışığında kadınları cadılaştıran asıl nedenin işkence olduğu aktarılmaya çalışılacaktır. Bu işkenceyi uygulayan cellatlarla ile ilgili bilgiler verilecektir.

Ortaçağ döneminde dışlanan diğer kadınlar ise fahişeler olmuştur. Şimdiye kadar çok fazla bilgi sahibi olmadığımız bu kadınların Avrupa kıtası, özellikle Almanya bölgesinde durumları mercek altına alınacaktır. Bu seminerde kısıtlı verilerden elde edilen bilgiler doğrultusunda erkek egemen sistemin kurbanları olan bu kadınların tarihçesi verilmeye çalışılacaktır. Son olarak ise cellatlar üzerinde durularak, bu meslek ile ilgili pek bilinmeyen bilgiler aktarılacaktır.

1.Hafta: Cadılar/ Cellatlar

2.Hafta: Fahişeler/Cellatlar

3.Hafta: Cellatlar/Engisizyon ve İşkence yöntemleri

Doç. Dr Yücel Aksan Kimdir?
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümünde lisans eğitimini 1987 yılında tamamlamıştır. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde 1989 yılında yüksek lisansını tamamlayan Aksan, 1995 yılında Ege Üniversitesi’nde doktorasını almıştır. 2015 yılında Doçent olan Yücel Aksan 2019 yılında emekli olmuştur.

Yayımlanmış Kitapları:

Saygıyla… Prof.Dr. Gertrude Durusoy, Ege Ege Üniversitesi, İzmir, 2017

Mübadele Kitabı, Yapucu, C. Özgün, Editör, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, 2017

In Memoriam. Prof.Dr. İhsan Sarı, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, 2016

Die Verortung des Lebens. Else Lasker-Schüler. “Die Naechte der Tino von Bagdad” und “Prinz Jussuf von Theben”.Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, 2012

Die Menschenliebe im Dichtwerk Gertrud von le Forts nach ihrer Umwandlung, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, 2009

Kayıt ve Bilgi için
Tel:0533 250 62 29
Mail: ymbymb@gmail.com
Instagram @yuksekoda
Facebook Yüksek Oda sayfası