Ömer Aygün'le Online

4 Görselle Antik Felsefeye Bir Giriş: Bir Resim, Bir Heykel, Bir Yapı, Bir Harita.
Eğitmen: Ömer Aygün
9/16/23/30 Eylül 2020 Saat: 19.30-21.30
Ücret: 250 TL
Online bilet için
https://iyzi.link/AFhlMA
(Ömer Aygün ders için ücret talep etmemiştir, bunun yerine katılımcı sayısı kadar öğrenciye bu ders için burs sağlayacaktır.)

Dört haftalık online derste Sokrates öncesi filozoflar (özellikle Anaksimandros ve Ksenophanes), Sokrates, Platon ve Aristoteles ele alınacak.
Derste kullanılacak görseller önceden açıklanmayacak böylece her oturum için bir sürpriz olacak.

Dr Öğr. Üyesi Ömer Aygün
Uzmanlık alanı Platon ve Aristoteles felsefesi olan Ömer Aygün, doktor öğretim üyesi olarak Galatasaray Üniversitesinde görev yapmaktadır. Aygün,ün Amerika Birleşik Devletleri’nde yayınlanmış “The Middle ıncluded-Logos in Aristotle” adlı bir kitabı bulunmaktadır.