Özne ve Özgürlük

Öznenin Ölümünden Önce
ÖZNE VE ÖZGÜRLÜK
Kant ve Hegel
Eğitmen: Prof. Dr. Solmaz Zelyüt
14, 21, 218 Kasım 4 Aralık 2019
Saat: 19.00-21.00

Bilinç ve özbilinç olarak öznenin Descartes’taki cogito ile bağı ve farkı nedir?
Kant’ın özne anlayışı ile gerçekleştirdiğini söylediği Kopernik devrimi nedir?
Hegel’in Kant’taki transandental ben kavrayışını ele alışı ve kritiği.
Hegel’deki özne ile nesnenin özdeşliği.
Kant’ın öznesi için özgürlüğün anlamı ile Hegel’inki arasındaki farkın tartışılması.

Prof Dr Solmaz Zelyüt kimdir?
İzmir doğumlu. İstanbul Sultanahmet İlkokulu, İzmir Karataş Lisesi, Ege Üniversitesi Felsefe Bölümünü tamamladıktan sonra, aynı bölümde akademik kariyerini yaptı. 2017 yılında Profesör Dr. ünvanı ile emekli oldu. Bir kızı var.
Kitapları
-İki Adalet Arasında, Vadi Yay., 1997
– Leo Strauss: Politika Felsefesi Nedir?, (Paradigma yay.2000; Öteki Yay.2017
-Dört Adalı (Paradigma 2003, Doğu Batı 2010-12, Öteki 2017)
– Spinoza, (Paradigma 2002, Dost 2010, 2011, 2015)
-Didem Madak’ı Anlamak (ed.), Metis Yayınları, 2015.
– A. MacIntyre, Ethik’in Kısa Tarihi, Paradigma yay., 2001.
Çalışma Alanları: Felsefe Tarihi (ilkçağ, ortaçağ, yeniçağ ve çağdaş) ve Sistematik Felsefe (etik, siyaset ve hukuk felsefesi), Feminizm ve Toplumsal Cinsiyet, Uygarlık Tarihi, Mitoloji, Ekoloji, Dinler Tarihi.

Bilgi ve Kayıt için
Bilgi ve rezervasyon için
Tel: 0533 2506229
ymbymb@gmail.com
Instagram: @yuksekoda