Rönesans: Tanrıça Doğanın Son Tahtı

Rönesans: Tanrıça Doğa’nın Son Tahtı
Eğitmen: Prof Dr Hakan Çörekçioğlu
22-29 Aralık- 5-12 Ocak 2019
Saat: 17.00-19.00
Kapak resmi: Gerard Mass / Modern Rönesans

Rönesans Batı kültürünün en tartışmalı dönemlerinden biridir. Sanatta meydana gelen devrime Antik Metinlere dönüş, reformlara ağır sansür, bilimsel keşiflere büyüsel teoriler, sorgulamaya batıl inanç eşlik eder. Eski ile yeni, modern ile premodern arasında bir epizod olarak kalan bu çağ, kendine özgü bir doğa anlayışı geliştirir. Bu doğa Tanrıçadır, mucizelerin yaratıcısıdır. 17. Yüzyılda modern mekanist doğa tasarımının tesis edilmesiyle bu Tanrıça saçlarından sürüklenerek tahtından indirilecek ve bir teknik sömürü nesnesi haline getirilecektir. Bu süreci incelemek modernizmin kökenlerini anlamak için olduğu kadar günümüzün kültürel, sosyal ve politik sorunlarını kavramak açısından da önemli bir işleve sahiptir.

1. Ders: Tarihsel Bir Dönem Olarak Rönesans: Sanatsal Atılımdan Coğrafi Keşiflere
2. Ders: Büyüsel Doğanın Dansı: Makrokozmos olarak doğa ve Mikrokozmos olarak insan
3. Ders: Tanrıça Doğanın Otoritelere Başkaldırısı: Yeni Yaşam Alternatifleri
4. Ders: Makine Doğanın Yükselişi: Doğaya ve Bedene Uygulanan Modern Tahakkümün Başlangıcı

Prof. Dr.Hakan Çörekçioğlu Kimdir?
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde lisans eğitimini ve aynı bölümde, 1997 yılında Felsefe Tarihi Anabilim Dalında yüksek lisansını tamamlamıştır. Doktorasını 2004 yılında tamamlayan Hakan Çörekçioğlu, 2011 yılında doçent, 2017 yılında ise profesörlük unvanını almıştır.
2015’ten beri Dokuz Eylül Üniversitesi karşılaştırmalı edebiyat programında dersler vermektedir.
Çörekçioğlu’nun yayınlanmış kitapları:
Deleuze: Yaşamla İlişkisinde Felsefe ve Edebiyat (2017)
Modernite ve Ütopya: 1984 ve Mülksüzler Üzerinden (2015)
Kant Felsefesinin Politik Evreni (2015)
Rönasansın Doğası (2005)

Kayıt ve Bilgi için
www.yuksekoda.org
eposta: ymbymb@gmail.com
instagram: @yuksekoda
Adres: 1486 Sok No: 6 Alsancak/ İzmir
Tel: 533 2506229