Burak Bakır ile Fellini Sineması

FEDERICO FELLINI SİNEMASI
Eğitmen: Burak Bakır
21-28 Eylül 5-12 Ekim 2020 Saat: 19.00-21.00
Ücret: 270 TL Online bilet için tıkla https://iyzi.link/AFhm2Q

Yüksekoda Sinema Atölyesi online olarak Fellini sineması ile devam ediyor. Dünya ve İtalyan sinemasının en önemli yönetmenlerinden birisi olan Federico Fellini’yi dört filmi üzerinden konuşacağız.
Sinemasının kökenlerini sirk, panayır gibi gösterilerde bulan, fantezileri, düşleri, hatıraları kendine has üslubu ile görselleştiren Fellini, özellikle ülkesinde Yeni Gerçekçilik akımı sonrasında en çok tartışılan yönetmenlerden birisi oldu.
Bu bağlamda bir yandan onun sinemasının estetiğini, politikasını tartışmaya çalışırken diğer yandan da dönemin özellikle İtalyan sineması ile olan etkileşimine de değinmeye çalışacağız.

1. Hafta – 21 Eylül - La Strada (Sonsuz Sokaklar) – 1954

2. Hafta – 28 Eylül – La Dolce Vita (Tatlı Hayat) - 1960

3. Hafta - 5 Ekim – 8 ½ (Sekiz Buçuk) – 1963

4. Hafta – 12 Ekim – Amarcord ( Hatırlıyorum) - 1973

Burak Bakır Kimdir?
Burak Bakır 1972 yılında Manisa’da doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema TV Bölümünden “Yeni Emperyalizm ve Çağdaş Hollywood Sineması” başlıklı teziyle mezun oldu. Aynı üniversitede “Sinema ve Psikanaliz” konulu tezi ile masterını tamamladı. Master tezi daha sonra kitaplaştırılarak “Sinema ve Psikanaliz” adıyla Hayalet yayınları tarafından basıldı. “Sinemada Gerçekçiliğin Yeniden değerlendirilmesi” üzerine doktora tezini hazırladı. 2008 yılından beri Film Tasarımı Bölümü’nde ders vermektedir. Verdiği derslerden bazılar: Dünya Sinema Tarihi, Film Kuramları, Sinema Estetiği.

Bilgi ve Kayıt için
Tel: 0533 2506229
ymbymb@gmail.com
Instagram: @yuksekoda
www.yuksekoda.org