Sinemitoloji 2

Sinemitoloji
Eğitmen: Prof Dr Nevzat Kaya
7/14/21 /28 Aralık 2018
Saat: 19.00-21.00
Sinema bir “sanat” dalı olduğu için kültürkarşıtı bir söyleme bürünme zorunluluğu vardır. Dolayısıyla sinemanın yarattığı dünyalar daha ziyade “karanlığı” ve “bastırılmışın geri dönüşünü” temsil etmektedir. Aydınlanma ile birlikte sekülerleşen hayatın bütün alanlarına tezat bir biçimde klasik Modernizmin ürünü olan sinema yoğun bir “ilahileşme” ve irasyonel karşıt söylem öbeklerine yer vermiştir. Kültürbilimsel açıdan sinemanın aynen Klasik Yunan Tragedyalarında olduğu gibi “Diyonizyak” unsurları “Apollonik” teknoloji ile dile getirdiği kanısına varılabilir böylelikle. Demek oluyor ki, Sinema yitirilmiş bir “bütünlüğü” inşa etme mekanizmasına dönüşmüş ve bu yönü itibarı ile toplumun katartik-terapötik vazgeçilmezleri arasında yer almaktadır. Sinemaya içkin olan bu “karşıt diskur” düşünce evresi öncesi “izlenimlerle”, sürekli ve ebedi biçimde tekrarlanan döngüsel motiflerle ve anlaşılması imkansız bir evrende tutunacak bir dal teşkil eden mitolojik narasyonlarla rasyonelleştirilmektedir.

Sinemitoloji I: David Linch Sineması
1. Hafta: Mavi Kadife veya Romantik Aşk
2. Hafta: Twin Peaks veya Amerikan Kabusu
3. Hafta: Lost Highway veya Anlamın Sonu
4. Hafta: Mulholland Drive veya Aklın Erozyonu
Sinemitoloji kursları farklı rejisör ve filmlerle devam edecek.

Prof Dr Nevzat Kaya
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümünde lisans eğitimini 1990 yılında tamamlamıştır. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde 1992 yılında yüksek lisansını tamamlayan Kaya, 1997 yılında Ege Üniversitesi’nde doktorasını almıştır. 1999 yılında Doçent, 2005 yılında Profesör olan Nevzat Kaya, 2013 yılından bu yana kurucusu olduğu Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümünde çalışmaktadır.
Kaya’nın yayınlanmış kitapları:Der Gott des Grotesken. Eine literaturanthropologische Studie (1999)
Natur-Kultur-Literatur: Literatur als kulturelle Ökologie (2005)

Kayıt ve Bilgi için
Tel:0533 250 62 29
Mail: ymbymb@gmail.com
Instagram @yuksekoda
Facebook Yüksek Oda sayfası
Adres: 1469 Sok No 6 Alsancak/ İzmir