Tarihin Bilinçdışı Faşizm ve Sinema

TARİHİN BİLİNÇDIŞI FAŞİZM VE SİNEMA
Eğitmen: Burak Bakır
2. Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan İtalyan Sinemasını Yeni Gerçekçilikten başlayıp 1970’lerin sonuna kadar uzanan gelişimini, hem estetik hem de politik düzeyde anlamaya çalışacağız. Hafıza, tarihin canlanışı, unutuş, bastırılanın geri dönüşü gibi kavramları seçtiğimiz filmler üzerinden irdeleyecek ve İtalyan Sineması öznelinde sinema estetiğinin gelişimini, değişimini gerçek, gerçeklik, nesnellik, öznellik, zaman ve mekan gibi kavramlar çerçevesinde tartışacağız.

1. Haftta : Almanya Yıl Sıfır / Germania Anno Zero – Roberto Rossellini
2. Hafta :Konformist / Il Conformista – Bernardo Bertolucci
3. Hafta :Amarcord – Federico Fellini
4. Hafta :Özel Bir Gün / Una Giornata Particolare – Ettore Scola

Burak bakır Kimdir?
Burak Bakır 1972 yılında Manisa’da doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema TV Bölümünden “Yeni Emperyalizm ve Çağdaş Hollywood Sineması” başlıklı teziyle mezun oldu. Aynı üniversitede “Sinema ve Psikanaliz” konulu tezi ile masterını tamamladı. Master tezi daha sonra kitaplaştırılarak “Sinema ve Psikanaliz” adıyla Hayalet yayınları tarafından basıldı. “Sinemada Gerçekçiliğin Yeniden değerlendirilmesi” üzerine doktora tezini hazırladı. 2008 yılından beri Film Tasarımı Bölümü’nde ders vermektedir. Verdiği derslerden bazılar: Dünya Sinema Tarihi, Film Kuramları, Sinema Estetiği.

İletişim
www.yuksekoda.org
Adres: 1386 Sok No: 6 Alsancak/ İzmir
tel:0506 771 13 14