Unutuş ve Hatırlayış

Unutuş ve Hatırlayış Arasında İnsan ve Kültür
Eğitmen: Hakan Çörekçioğlu
1-8-15-22 Ekim 2019
Saat: 19.30-21.30

Nasıl unutuyor ve hatırlıyoruz?
Hatırlamanın ve unutmanın dinamikleri nelerdir?
Antropolojik bir yeti olarak hafızanın kimliklerimizin kuruluşuyla, yaşadığımız sosyal ve politik bağlamlarla ilişkisi nedir?
Hatırlama ve unutma sadece bireysel bir mesele midir, yoksa kültürel ve kolektif midir?
Hepsinden önemlisi bu iki sürecin geçmiş ve gelecekle ilişkisi nedir?
Ve kurtarılmış bir gelecek için hatırlamak kadar bazen unutmak da gerekli midir?
Bu sorular son yıllarda sadece filozofların değil, insan ve kültür bilimcilerin de temel araştırma konusu haline geldi. Bu araştırmalarda hatırlama ve unutmanın nörolojik ve psikolojik süreçlerden fazlası olduğu ortaya kondu. Ancak hafıza sadece günümüz için değil, aynı zamanda geçmiş için de adeta büyülü bir yeti ve önemli bir temaydı. İlkel toplulukların hatırlama ritüellerinden Antikite ve Rönesansın hafıza eğitimi tekniklerine, Platon’un ve Aristoteles’in kavramsallaştırmalarından, Bruno’nun Hafıza Tapınağı’na, Hamlet’den Kayıp Zamanın İzinde’ye, Freud ve Bergson’un görüşlerinden Benjamin ve Ricoeur’ün eserlerine kadar pek çok pratikte ve entelektüel üründe hafıza temasının izini sürebiliriz.
İşte bu atölyenin amacı hafıza temasını, felsefi ve kültür bilimsel tartışmalar üzerinden incelemek, sanatsal ürünlerle örneklendirmek ve yukarıda sıraladığımız sorulara verilen yanıtları tartışmaktır.

1. Ders: Hafıza: tarihsel ve kavramsal çerçeve
2. Ders: Unutma ve hatırlamanın dinamikleri
3. Ders:Bireysel hafızadan ortak hafızaya
4. Ders: Hatırlama ve unutmanın kültürel bağlamlarla ilişkisi


Prof. Dr.Hakan Çörekçioğlu Kimdir?
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde lisans eğitimini ve aynı bölümde, 1997 yılında Felsefe Tarihi Anabilim Dalında yüksek lisansını tamamlamıştır. Doktorasını 2004 yılında tamamlayan Hakan Çörekçioğlu, 2011 yılında doçent, 2017 yılında ise profesörlük unvanını almıştır.
Dokuz Eylül Üniversitesi Felsefe Bölümünde dersler vermektedir.

Çörekçioğlu’nun yayınlanmış kitapları:
Deleuze: Yaşamla İlişkisinde Felsefe ve Edebiyat (2017)
Modernite ve Ütopya: 1984 ve Mülksüzler Üzerinden (2015)
Kant Felsefesinin Politik Evreni (2015)
Rönasansın Doğası (2005)

Kayıt ve Bilgi için
Tel: 533 2506229
eposta: ymbymb@gmail.com
instagram: @yuksekoda
www.yuksekoda.org